Over de collectie

Over de collectie

Installatiefoto Bernd, Hilla en de anderen / Fotografie uit Düsseldorf, Huis Marseille, 2018 © Eddo Hartmann

In twee decennia heeft Huis Marseille zo’n 750 werken hedendaagse fotografie verworven. Daaronder bevindt zich werk van vele internationaal toonaangevende fotografen, zoals Thomas Struth, Thomas Ruff, Andreas Gursky, Andres Serrano, Deana Lawson, Viviane Sassen en Jean-Luc Mylayne. Daarnaast is er in de collectie veel ruimte voor minder gevestigde namen. Recente aanwinsten zijn bijvoorbeeld foto’s van Jamie Hawkesworth en Julie Greve, werk dat ontstaan is op het snijvlak van mode en kunst.

Het begin van de fotocollectie van Huis Marseille ligt in de bruidsschat die het museum bij de oprichting in 1999 meekreeg: een vijftigtal foto’s uit de privéverzameling van de familie De Pont. Hiertoe behoorden foto’s van toonaangevende fotografen als Andreas Gursky, Thomas Ruff en Thomas Struth. Deze monumentale werken van vertegenwoordigers van de ‘Düsseldorfer Schule’ zetten de toon voor een contemporaine collectie, nauw verbonden met ontwikkelingen in de (conceptuele) kunst, en vormden het begin van een tentoonstellingsprogramma dat ontstaat in samenwerking met levende fotografen. In de eerste vijftien jaar van het bestaan van het museum werden deze uitgangspunten nader geformuleerd. Naast Nederlandse fotografie – met de toonaangevende fotografe Jacqueline Hassink als belangrijke vertegenwoordigster – vormden de Japanse en Zuid-Afrikaanse fotografie belangrijke speerpunten in de collectie. Die belangstelling komt in de collectie van Huis Marseille onder meer tot uitdrukking in werk van Naoya Hatakeyama en Yuki Onodera enerzijds en David Goldblatt en Zanele Muholi anderzijds. Onder de Europese kunstenaars die vertegenwoordigd zijn, bevinden zich toonaangevende namen als Luc Delahaye en Valérie Belin.

Voor elke naam die in de collectie van Huis Marseille vertegenwoordigd is, zijn er misschien evenveel namen te noemen die ontbreken. De collectie is dan ook niet zozeer een getrouwe weergave van de hedendaagse fotografiegeschiedenis als wel een reflectie van de persoonlijke keuzes van een eigenzinnig, privaat gefinancierd museum. Dit resulteert in samenwerking met een uiteenlopende verzameling fotografen die synoniem zijn voor interessante, hedendaagse ontwikkelingen in de kunstfotografie. Collectie en tentoonstellingen zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Een aankoop leidt vaak tot samenwerking met de fotograaf en uiteindelijk een tentoonstelling, en andersom: een tentoonstelling leidt over het algemeen tot aanwinsten voor de collectie. Dit was het geval bij verschillende belangrijke tentoonstellingen die Huis Marseille in de afgelopen vijf jaar heeft georganiseerd, met werk van onder anderen Andres Serrano – uit de tentoonstelling Revealing Reality (2017), Dana Lixenberg ‒ stukken uit haar meesterwerk Imperial Courts, 1993‒2015 (2015), Scarlett Hooft Graafland ‒ uit de tentoonstellingen Soft Horizons (2011) en Shores Like You (2016), Eddo Hartmann ‒ uit Setting the Stage: Pyongyang, North Korea (2017), en de meeste recente belangrijke aanwinsten van Deana Lawson, van wie Huis Marseille in 2019 de eerste grote Europese solotentoonstelling toonde.

Catalogus on-line

Vrijwel alle werken in de collectie zijn hier te raadplegen, als beeld in lage resolutie met een korte titelomschrijving. De database is op verschillende manieren toegankelijk en wordt regelmatig bijgewerkt.

H+F Collectie

Circa honderdvijftig foto’s en films heeft Huis Marseille in bruikleen uit de H+F Collectie van particuliere verzamelaar Han Nefkens. Deze zijn te raadplegen via de website www.hfcollection.org