Over de collectie

Over de collectie

Installatiefoto Bernd, Hilla en de anderen / Fotografie uit Düsseldorf, Huis Marseille, 2018 © Eddo Hartmann

De collectie van Huis Marseille telt meer dan vijfhonderd foto’s. Het accent ligt op eigentijdse fotografie met een internationale oriëntatie. Zwaartepunten liggen onder meer op de hedendaagse Nederlandse, Zuid-Afrikaanse en Japanse fotografie.

Sinds de start van Huis Marseille in 1999 zijn het tentoonstellingsprogramma en de collectie de twee belangrijkste basiselementen geweest waarmee het museale profiel werd vormgegeven. De tentoonstellingen in Huis Marseille fungeren als een laboratorium voor de collectie en andersom. Marseille is een huis waarvan de kamers zich op een organische manier als tentoonstellingsruimten ontvouwen. Inhoud en vorm gaan hierbij hand in hand. Huis Marseille biedt een podium voor de ‘verbijzondering’ van de fotografie, onder andere door te kiezen voor werken die ook binnen het oeuvre van een fotograaf wat radicaler en meer autonoom zijn.

Vanwege de lichtgevoelige natuur van de fotografie is het niet mogelijk om de collectie permanent te exposeren. Wel worden er regelmatig (thematische) tentoonstellingen uit de collectie samengesteld waarbij de werken uit de collectie onderling worden blootgesteld aan andere verbanden dan die van de geijkte chronologische, monografische of stilistische tentoonstellingsmodellen. De tentoonstelling Viewpoint / Exposeren onder de loep (14 september / 9 december 2012) is een voorbeeld van zo’n tentoonstelling die gaat over kijken en bekeken worden, over inspireren en ontlenen.

Catalogus on-line

Vrijwel alle werken in de collectie zijn hier te raadplegen, als beeld in lage resolutie met een korte titelomschrijving. De database is op verschillende manieren toegankelijk en wordt regelmatig bijgewerkt.

H+F Collectie

Honderdtwintig foto’s en films heeft Huis Marseille in bruikleen uit de H+F Collectie van particuliere verzamelaar Han Nefkens. Deze zijn te raadplegen via de website www.hfcollection.org