Privacy

Privacy

Huis Marseille, Keizersgracht 401, 2017 © Eddo Hartmann

Huis Marseille verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Nieuwsbrieven

U kunt zich bij ons online aanmelden (waarbij u ook toestemming verleent) voor de verschillende nieuwsbrieven van Huis Marseille die u informeren over actuele tentoonstellingen, activiteiten, boeken, speciale edities, en meer. De algemene nieuwsbrief verschijnt ongeveer 1 keer per maand, de andere nieuwsbrieven ongeveer eens per kwartaal. Mocht u geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt u zich bij het ontvangen van iedere mail met één klik uitschrijven.

Uitvoering van onze dienstverlening

Huis Marseille biedt via zijn website tickets voor activiteiten zoals museumbezoek, lezingen of andere activiteiten aan. Ook kunt u producten kopen via onze webwinkel. Huis Marseille verwerkt hierbij uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst. Het opgeven van uw telefoonnummer bij een bestelling via onze webshop verbetert de bezorgkans.

De persoonsgegevens die door Huis Marseille kunnen worden verwerkt zijn naam, e-mailadres, postadres, en telefoonnummer, alsmede persbestanden t.b.v. het uitsturen van persberichten en betalingsgegevens.

Huis Marseille heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Huis Marseille kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruikmaken van dienstverleners die als bewerker zullen optreden en waarmee Huis Marseille een overeenkomst heeft gesloten. Daarbuiten geeft Huis Marseille de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage, verbetering, of verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze verklaring, kunt u Huis Marseille bereiken via info@huismarseille.nl of 020-5318980.

Huis Marseille bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden zoals opgenomen in deze verklaring of zoals wordt vereist onder de toepasselijke wet.

Cookie statement

Wij gebruiken enkel functionele cookies, die nodig zijn om de onze website www.huismarseille.nl optimaal te laten functioneren. Van andersoortige cookies, waarbij persoonsgegevens verwerkt worden (zoals tracking cookies), is geen sprake. Google Analytics is dermate ingesteld dat er geen IP-adressen worden uitgewisseld, ook zijn de zogenaamde ‘social sharing’-knoppen verwijderd. Hierdoor hebben we geen cookieverklaring op onze website.

Amsterdam, 08-009-2021