Zanele Muholi

1972, Umlazi, Durban, Zuid-Afrika

  • Zanele Muholi from the Somnyama Ngonyama series: Bester II, Paris, 2014

  • Zanele Muholi Nhlanhla Esther Mofokeng Thokoza, Johannesburg, 2010

  • Zanele Muholi Tumi Mokgosi, Yeoville, Johannesburg, 2007

  • Zanele Muholi Manucha, Muizenberg, Cape Town, 2010

  • Zanele Muholi Shirley Ndaba, Braamfontein, Johannesburg, 2010

  • Zanele Muholi Apinda Mpako and Ayanda Magudulela,Parktown, Johannesburg, 2007

  • Zanele Muholi Miss D’vine I, 2007

  • Zanele Muholi Miss D’vine II, 2007

  • Zanele Muholi From the Faces and Phases series: Zanele Muholi, Vredehoek, Cape Town, 2011