Siebe Swart

Land van lucht en water

Siebe Swart

De Biesbosch, Noord-Brabant, 2009, © Siebe Swart

Moordenaarsbraak, Noord-Holland, 2010, © Siebe Swart

Afsluitdijk, Noord-Holland, 2010, © Siebe Swart

Een waterlandschap

In een reeks bijzondere luchtfoto’s die even helder als abstract zijn, ontraadselt Siebe Swart alle onderliggende geheimen van het Hollandse landschap. Op zijn foto’s kronkelen dijken als lijnen in een hardgroen vlak of slingeren ze als lussen door een spectrum van blauwtinten. Vanuit de lucht worden sluizen popperige blokjes en wadden geheimzinnig glinsterende materie. Donkere poelen met water ogen als schietgaten in de grond. Swart fotografeert kwelders en slikken, ‘wielen’, stroomgaten, overlaten en uiterwaarden. Het zijn termen die voor niet ingewijden even hermetisch zijn als de beelden die ervan gemaakt worden. De plekken,  met namen als Tiengemeten, Keent of  Geldersche Poort, zijn ook zeker niet bij iedereen bekend. Siebe Swart richt zijn camera namelijk niet op de grootstedelijke, maar op de kwetsbare plekken van Nederland. Plekken die de littekens bergen van vroegere watersnoden, of plekken waar de fragiele balans tussen land en water dagelijks de hoofdrol speelt. De foto’s van Siebe Swart leggen de pracht van een landschap vast dat omringd is door en dooraderd is met water, waarmee het zich in een voortdurende omarming bevindt.

Siebe Swart werd geboren in 1957 (Amsterdam); studeerde enkele jaren scheikunde, voordat hij besloot fotografie te gaan studeren, eerst aan de Rietveldacademie te Amsterdam en later aan de AKI te Enschede. Siebe Swart is in het bijzonder geïnteresseerd in de gebouwde omgeving, en hij documenteert de veranderingsprocessen die daarin voortdurend plaatsvinden. Technisch is hij een alleskunner.

Bij de tentoonstelling verschijnt een nieuwe publicatie: Siebe Swart, Het Lage Land, Erven de Toekomst, (december 2011). De publicatie is tijdens de tentoonstelling verkrijgbaar in de winkel van Huis Marseille. Voor meer informatie en beeldmateriaal: www.siebeswart.nl

Met werk uit onze collectie van

Siebe Swart