Elspeth Diederix & Marnix Goossens

Deze zomer presenteert huis Marseille een bijzonder project met geheel nieuw werk van de fotografen Elspeth Diederix (1971) en Marnix Goossens (1967). Op initiatief samenstellers/producenten Colin Huizing en Frank van der Stok zijn beide fotografen uitgenodigd een serie van ieder tien foto’s te maken met één gezamenlijk inhoudelijk uitgangspunt: een persoonlijk gekleurde beschouwing op de natuur. Het gaat hierbij niet om een documentaire benadering van de natuur, maar om de wijze waarop de fotografen die becommentariëren, manipuleren en verrijken. De natuur en natuurlijke fenomenen spelen dan ook een nadrukkelijke rol in het werk van Elspeth Diederix en Marnix Goossens. Hoe verschillend zij dit thema echter ook benaderen en uitwerken, het hier gepresenteerde project laat duidelijk zien dat beide fotografen geestverwanten zijn.

Elspeth Diederix zet in haar werk de natuur naar haar hand om de surrealistische en magische taferelen te creëren die ze voor ogen heeft. Ze gaat daarbij te werk als een regisseur die elk object een uitgekiende plek in de compositie geeft. Ze gebruikt daartoe vaak onnatuurlijke materialen en objecten, zoals plastics en chemische verven, die sterk contrasteren met de natuurlijke omgeving. Zo geeft zij niet alleen commentaar op de natuur maar evenzeer op onze consumptiemaatschappij. De serie foto’s die zij in Huis Marseille toont, is gemaakt op La Palma, het Kanarische eiland dat gedomineerd wordt door een vulkaan, die overal zijn zwarte sporen heeft achtergelaten. Deze opmerkelijke natuurlijke omgeving heeft Diederix gebruikt om verhalende foto’s te creëren die soms mythologische associaties oproepen. Marnix Goossens heeft voor dit project de ogenschijnlijk natuurlijke wereld gefotografeerd zoals die zich aan hem voordoet thuis of op reis. Bij nadere beschouwing blijkt hij een bijzonder scherp oog te hebben voor het opmerkelijke en het wonderlijke in de natuur, dat hij weer gebruikt om diezelfde natuur van commentaar te voorzien. Soms grijpt hij net als Diederix actief in het beeld in, maar meestal laat hij de natuurlijke omgeving voor zichzelf spreken door middel van een uitgesproken standpunt en keuze van kadrering. Daarbij schakelt hij moeiteloos heen en weer tussen de intieme binnenwereld en de openbare buitenwereld, maar telkens met de nadruk op de natuurlijke omgeving.

Beide kunstenaars brengen in hun werk een uitgesproken relatie tot de natuur tot uitdrukking, waarbij ze de fotocamera niet als een passief werktuig hanteren, maar juist gebruiken om de werkelijkheid actief naar hun hand zetten. Niet zelden staat daarbij ook de confrontatie tussen de scheppende kracht van de natuur en de scheppende kracht van de kunstenaar centraal.

De opdracht is tot stand gekomen dankzij steun van private financiers die de vervaardigde werken zullen verwerven voor hun collectie.

Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt een publicatie Supernatural met een inleiding van Colin Huizing en Frank van der Stok en een essay van Dick Tuinder, uitgegeven bij Artimo en vormgegeven door Floor Koomen, 34,95 euro.

Met werk uit onze collectie van

Elspeth Diederix