© Widline Cadet
. Yon etranje ki pa sanble youn #2 / 
A Stranger Who Doesn’t Look Like One #2
, 2019