Eli Lotar. Bij de slachthuizen van La Villette, 1929