Elspeth Diederix

When Red Disappears

Elspeth Diederix

Orange sponge still life, 2018 © Elspeth Diederix

Shape Two, 2017 © Elspeth Diederix. Collectie Huis Marseille

Tricolor, 2014 © Elspeth Diederix

Colorshape, 2017 © Elspeth Diederix. Collectie Huis Marseille

Elspeth Diederix, een van Nederlands meest eigenzinnige kunstfotografen op het gebied van de natuur, richt zich voor haar serie When Red Disappears op de verscholen onderwatertuin van de Zeeuwse wateren. De bodembegroeiing van dit koude, troebele, groengrijze water blijkt een ongekende visuele rijkdom te bieden die aansluit op Diederix’ omvangrijke botanische werk gemaakt in tuinen en parken. Bevlogen en geïnspireerd trotseerde zij de beproevingen van het duiken om onder water in het schijnsel van haar lampen de meest wonderbaarlijke kleurformaties te fotograferen. Door de (duik)bril van Diederix ontwaren we een maagdelijk onderwaterparadijs, waar het leven in de vorm van schelpen, sponzen, wieren, anemonen en andere organismen zich van zijn kleurrijkste kant laat zien.

Kleurenpracht op de Nederlandse zeebodem

De titel van de tentoonstelling When Red Disappears is een toespeling op het verschijnsel dat als men diep duikt, de kleur rood door verschillende natuurkundige en optische factoren uit het zicht verdwijnt. Pas wanneer de bodembegroeiing gericht wordt aangelicht, geven de rijkgeschakeerde kleurformaties zich in volle glorie prijs. Diederix fotografeerde eerder in (sub)tropische zeeën, waarbij zwevende assemblages in het monochrome blauw van de zee beeldbepalend waren. Nu dook zij voor het eerst in Nederlandse wateren. Dit andere werkterrein markeert meteen ook een andere werkwijze. In plaats van op geënsceneerde scènes richt Diederix zich nu op de weergave van de natuur zelf. In die zin vormt When Red Disappears een pendant van haar in 2009 gestarte blog The Studio Garden, waarin haar interventies geleidelijk naar de achtergrond verdwijnen en de pure schoonheid van de natuur op de voorgrond treedt.

Opmerkelijke raakvlakken met de schilderkunst

Diederix’ onderwaterfoto’s roepen associaties op met visuele tegenhangers uit de kunstgeschiedenis. Zij maakt er geen geheim van dat ze zich laat inspireren door de 17e-eeuwse stillevenschilderkunst uit de Lage Landen. Sterker nog: het is een van de belangrijkste beweegredenen voor haar onderwaterfotografie: ze gaat welbewust op zoek naar taferelen waarbij zij dit genre qua compositie, kleur en licht kan benaderen, en daar slaagt zij verrassend goed in. En hoewel zij deze overeenkomstigheid niet bewust opzoekt, zijn er ook gelijkenissen tussen Diederix’ foto’s en abstract-expressionistische schilderijen uit de jaren 1940 en 1950.

Combinaties met objecten uit het Rijksmuseum

In When Red Disappears is een aantal waardevolle bruiklenen van het Rijksmuseum opgenomen die perfect aansluiten op de fotoserie van Diederix. In de statige Rode Zaal hangt Stilleven met Nautilusbeker (1648–1688) van de 17e-eeuwse schilder Frans Sant-Acker, een sleutelwerk waarmee Diederix’ stillevens qua compositie, lichtval, kleur en stofuitdrukking verwantschap vertonen. Hier komen twee wat tijd, ruimte en plaats betreft totaal verschillende werelden bijeen. In de zaal met Diederix’ schelpenfoto’s bevindt zich een schelp met resten rode verf die werd aangetroffen tussen de resten van Het Behouden Huys op Nova Zembla, waarin Willem Barentsz in 1596 overwinterde. Dit van rode pigment voorziene object is tevens een knipoog naar de titel van de tentoonstelling. Op de Beletage ligt het boek La photographie sous-marine et les progrès de la photographie (1900) van bioloog Louis Boutan (1859–1934) – de eerste onderwaterfotograaf – open op een pagina met een foto van een duiker in duikuitrusting onder water. Door deze bruiklenen krijgen begrippen als esthetiek, vakmanschap en historisch besef reliëf.

Unieke bruikleen: Anna Atkins’ fotoboek

Diederix laat zich de laatste jaren steeds meer inspireren door de natuur zelf, zonder te ensceneren. Haar onderwaterserie toont een thematische verwantschap met het fraaie, zeldzame fotoboek Photographs of British Algae. Cyanotype Impressions (ca. 1843–1853), speciaal voor deze tentoonstelling in bruikleen gegeven door het Rijksmuseum. De Engelse botanicus en fotograaf Anna Atkins (1799–1871) wijdde zich aan het wetenschappelijk onderzoek naar wieren, die zij systematisch in kaart bracht in cyanotypieën (blauwdrukken). In de zaal met Diederix’ foto’s van wieren genereert Atkins’ boek een transhistorische dialoog tussen twee vrouwelijke fotopioniers.

Fotoboek vormgegeven door Hans Gremmen

Ter gelegenheid van de tentoonstelling brengt Fw:Books het fotoboek When Red Disappears uit. Naast een rijke selectie van beelden uit de serie, gedrukt in ‘extended colours’ en gezet tegen een zwarte achtergrond, bevat het een essay van Philip Ball, gerenommeerd auteur op het gebied van natuur- en scheikunde. Vormgegeven door Hans Gremmen, gedrukt door robstolk, 88 pagina’s, prijs: € 35,-. Verkrijgbaar in de museumwinkel van Huis Marseille.

Biografie

Elspeth Diederix (Nairobi, 1971) rondde in 1995 haar opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie af in de Vrije Richting en was van 1998 tot 2000 resident aan de Rijksakademie. Voordat ze begon te fotograferen maakte ze sculpturen en schilderijen; beide invloeden zijn nog altijd in haar foto’s terug te vinden. In 2002 won Diederix de Prix de Rome voor Fotografie. Sindsdien geniet zij als fotokunstenaar internationale bekendheid. Huis Marseille toonde werk van haar in de groepstentoonstellingen Supernatural (2004) en De herontdekking van de wereld (2013). In 2009 begon Diederix met haar blog The Studio Garden en sinds 2018 onderhoudt ze in het Amsterdamse Erasmuspark onder de naam The Miracle Garden een grootschalige openbare bloementuin die tevens als haar atelier fungeert.

Met werk uit onze collectie van

Elspeth Diederix