Collectie: Han Singels

Polder Holland

Collectie: Han Singels

Hogedijk 2008 © Han Singels

Polder Nieuwkoop Noorden 2006 © Han Singels

De titel Polder Holland geeft al weg waar deze serie van Han Singels over gaat: het typisch Hollandse polderlandschap, dat tevens het decor vormt in de nieuwe serie panorama’s van Hellen van Meene. Bij Van Meene staat de doodskist met rouwenden centraal, bij Singels de koe.

In de voetsporen van Paulus Potter, Aelbert Cuyp, Gerard Bilders, de gebroeders Maris en Willem Roelofs trok Han Singels vanaf 2000 door de Noord-Hollandse polders, Gelderse uiterwaarden en Utrechtse weilanden om het landschap te fotograferen. Gingen zijn illustere voorgangers nog te voet of in een kar met hun schetsboek op pad, Singels trok er vanuit Amsterdam met zijn brommertje en camera op uit. Licht, lucht, water, bomen, graslanden, en koeien in alle soorten en kleuren, zijn de elementen waarmee schilders op het doek – en meestal in het atelier – het landschap uit hun verbeelding creëren. Als fotograaf kan Singels niet anders dan met eindeloos geduld kijken, lopen en wachten tot het goede moment zich voordoet en alle elementen zich in de juiste combinatie tot elkaar verhouden en elkaar versterken. En dan nog blijkt pas in de donkere kamer of hij een voltreffer heeft gemaakt. Wie zijn werk bekijkt, ziet in elke foto een glimp terug van de oude Hollandse meesters en hun 19e-eeuwse collega’s van de Haagse School.

Han Singels kiest een landschap waarin hij gemakkelijk kan manoeuvreren en dicht bij de koeien kan komen. Hij zoekt naar wat in de schilderkunst een gestoffeerd landschap heet, met dieren (koeien), hoogtes (bijvoorbeeld dijken) en coulissen (zoals bomengroepen) om verschillende niveaus in het beeld te kunnen vastleggen. Singels fotografeert een tijdloos Nederlands landschap. Boerderijen, stallen, silo’s, hoogspanningsmasten, wegen en spoorlijnen laat hij bewust buiten beeld. Als hij dit soort elementen in zijn foto’s zou toelaten, zou ongewild het documentaire aspect van de fotografie het beeld weer binnen sluipen en zouden de foto’s niet meer over het Nederlandse landschap gaan, maar over de infrastructuur van de Nederlandse landbouw en het beleid daaromtrent.

Han Singels (Brastagi, Indonesië, 1942) studeerde onder andere aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, waar hij zich richtte op fotografie en grafische vormgeving. Hij begon zijn carrière als documentair fotograaf in opdracht van kranten en tijdschriften en behoort tot een generatie geëngageerde fotografen die de sociale en politieke ontwikkelingen vanaf eind jaren zestig, begin jaren zeventig vastlegde. Vanaf de jaren tachtig koos Singels vaker voor langetermijnprojecten. Zo maakte hij series over jongeren (foto-opdracht Rijksmuseum Amsterdam, 1983) en aidspatiënten (foto-opdracht Stadsarchief Amsterdam en Amsterdams Fonds voor de Kunsten, 1990). In 2007 was Singels’ serie Polder Holland voor het eerst in Huis Marseille te zien, toen de primeur van zijn iconische foto’s van koeien in het Hollandse polderlandschap. In 2012 werd de serie getoond in het Gemeentemuseum Den Haag. Het werk van Singels bevindt zich in diverse particuliere en museale collecties en wordt vertegenwoordigd door Galerie Wouter van Leeuwen.

Met werk uit onze collectie van

Han Singels