Bernd & Hilla Becher

De Mijnen: een fotografische studie van 10 fabriekscomplexen

Bernd & Hilla Becher

Bernd und Hilla Becher, 2007, © Laurenz Berges, VG Bild-Kunst

De expositie ‘Bernd & Hilla Becher: De Mijnen’ bevat circa 250 opnamen van tien mijncomplexen. Deze complexen zijn geselecteerd uit een totaal van ongeveer 200 die er verspreid over Europa en Noord Amerika nog zijn of waren. Het Duitse fotografen-echtpaar Bernd (1931) en Hilla Becher (1934, geboren Wobeser) heeft vanaf het begin van hun fotografische carrière, die in 1957 in het naoorlogse (West-)Duitsland begon, systematisch aan juist dit onderwerp gewerkt. De fotoseries van deze mijnen kunnen dan ook als hun magnum opus worden aangemerkt. Daarnaast hebben de Bechers in de tussenliggende vier decennia een groot fotografisch én encyclopedisch oeuvre opgebouwd over alle mogelijke vormen van industriële architectuur: watertorens, kalkovens, vakwerkhuizen, mijnschachten, gas containers,, fabriekshallen etc. Dit oeuvre is van een zodanige omvang en kwaliteit, dat iedere studie naar de industriële architectuur van de twintigste eeuw aan het werk van Bernd en Hilla Becher te relateren is.

Per mijn hebben de Bechers over de jaren heen 60 tot 600 opnamen gemaakt. Omdat de fotografische documentatie van dit onderwerp door de aard, omvang en geografische spreiding, zeer gecompliceerd en arbeidsintensief is, bestaat een groot deel van deze foto’s alleen in negatief. Deze tentoonstelling geeft voor het eerst een substantieel beeld van het omvangrijke project waaraan de Bechers ruim veertig jaar hebben gewerkt. Getoond zullen onder meer worden: opnamen van de Zeche Hannibal (Bochum), Zeche Ewald Fortsetzung (Recklinghausen), Zeche Minister – Stein (Dortmund–Eving), Zech Rosenblummedelle (Müllheim – Heissen), Winterslagmijn (Kempenland).

De structuur van het werk van Bernd en Hilla Becher is gebaseerd op de zogenaamde ‘’typologieën”, dat wil zeggen systematische beeldreeksen waarin de formele en esthetische verschillen van deze anonieme functionele architectuur inzichtelijk worden gemaakt. Met deze neutrale en analytische benadering van de fotografische opname heeft Bernd Becher, die van 1977–1999 als professor fotografie aan de kunstacademie van Düsseldorf verbonden was, school gemaakt. Tot zijn leerlingen (Meisterschüler) behoren onder andere Thomas Ruff – nu zijn opvolger aan de kunstacademie – Axel Hütte, Andreas Gursky, Thomas Struth en Simone Nieweg.

De 85 foto’s tellende reeks Zeche (Steenkoolmijn) Hannibal te Bochum betreft de mijn die door de Bechers tot nu toe het meest gedetailleerd is uitgewerkt. Deze serie werd in 1976 aangekocht door het Van Abbemuseum te Eindhoven, dat het werk voor deze gelegenheid te leen heeft gegeven. De foto’s en negatieven van de overige mijncomplexen die op de tentoonstelling te zien zullen zijn, werden in 1996 door Die Photographische Sammlung / SK Stiftung Kultur te Keulen verworven, met als doel het mijnenproject in samenwerking met Bernd en Hilla Becher verder uit te werken en te structureren. Die Photographische Sammlung is tevens organisator van deze expositie waar de tentoonstelling eerder te zien was.

Bij deze expositie zal een keuze van ongeveer 15 tot 20, merendeels Duitse bedrijfsfotoboeken getoond worden uit de collectie van Bernd & Hilla Becher, periode 1900–1950 .

Publicaties

Bij de expositie zal een catalogus verschijnen: Zeche Hannibal,  uitgegeven bij Schirmer / Mosel Verlag, München, in samenwerking met Die Photographische Sammlung / SK Stiftung Kultur Keulen en huis Marseille, stichting voor fotografie; formaat 27 x 29 cm, 132 pagina’s, 170 afbeelding, Nederlands/Engels, fl. 65,–.