Bernd en Hilla Becher

Gevelmuren, gefotografeerd na 1970

Bernd en Hilla Becher

Ratingen, Düsseldorf, 1992 © Bernd und Hilla Becher

Het Duitse fotografenechtpaar Bernd en Hilla Becher krijgt op 23 oktober de Erasmusprijs 2002 uitgereikt. Elk jaar wordt deze prijs (150.000 euro) uitgereikt aan een persoon of instelling die voor Europa uitzonderlijke verdiensten op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk gebied heeft (gehad). Dit jaar staat de prijs in het teken van fotografie, met als motto ‘foto en document’. Ter gelegenheid van de toekenning laat huis Marseille de serie Gevelmuren zien, die een opmerkelijke plaats in het bekende oeuvre van de Bechers inneemt.

Sinds 1959 werken Bernd (1931) en Hilla Becher (1934) onafgebroken aan een oeuvre dat de grenzen van zowel de documentaire als de kunstfotografie heeft verlegd. Zij documenteren (bijna) uitsluitend de ‘anonieme architectuur’ van industriecomplexen. Bij de registratie streven zij naar nauwkeurigheid en vergelijkbaarheid. In systematische reeksen van één type gebouw vallen zo de individuele afwijkingen binnen de typische vorm op. De historische urgentie schuilt erin, dat hun motieven zich vooral aandienen als ze met sloop bedreigd worden. De serie Gevelmuren maakt eveneens de ‘oude economie’ zichtbaar, in de vorm van naoorlogse woningbouw. Deze functionele, onopgesmukte seriematige architectuur brengen de Bechers op een zelfde, niet-romantische wijze in beeld. Een belangrijke reden voor toekenning van de prijs is de grote invloed die hun zienswijze heeft. Bernd Becher heeft als hoogleraar aan de Düsseldorfse Academie drie generaties fotografen opgeleid, waarvan velen internationaal naam hebben gemaakt: o.a. Thomas Ruff, Andreas Gursky, Candida Höfer, Axel Hütte, Thomas Struth en Simone Nieweg. Juist de benadering van de documentaire fotografie in de ‘Becher-school’, het sobere, leesbare beeld teruggebracht tot de essentie, heeft steeds weer de brug geslagen naar de beeldende kunst.

Publicatie

Bij de uitreiking van de Erasmusprijs verschijnt een Festschrift voor Bernd en Hilla Becher  samengesteld door Susanne Lange met teksten van o.a. Els Barents, Rudi Fuchs, Sol LeWitt, Thomas Ruff, Thomas Struth, Candida Höfer en Ileana Sonnabend. Uitgegeven door Schirmer/Mosel. Teksten in Engels en Duits.