Yuki Onodera

1951, Osaka, Japan

  • Yuki Onodera Study for Image à la Sauvette No. 12, 2016

  • Yuki Onodera Study for ‘Image à la sauvette’ No. 13, 2015

  • Yuki Onodera Study for ‘Image à la sauvette’ No. 6, 2015

  • Yuki Onodera Muybridge’s Twist No. 8, 2017

  • Yuki Onodera Fred, From the series ‘Transvest’, 2002

  • Yuki Onodera 12 Speed CO-08, 2008