The Pentimento Portfolio

The Pentimento Portfolio, Edward Burtynsky, 10-2010, 51, 61, C-print van Polaroid, HMA-2010-35