Amsterdamse_Spinoza_Kring_6_december_2010_HMA-2014-45