Foto uit de serie Urban Future China 2005-2007 #1 (Xian)