Sa yo se Premye Rido ou Achte mwen Renmen, Pa Gen Anyen ki ka Wè Soti nan Deyò

Sa yo se Premye Rido ou Achte mwen Renmen, Pa Gen Anyen ki ka Wè Soti nan Deyò

© Widline Cadet
. Sa yo se premye rido ou achte mwen renmen, pa gen anyen ki ka wè soti nan deyò / 
These Are the First Curtains You’ve Bought That I’ve Liked, Nothing Can Be Seen from Outside
, 2020
. Collectie Huis Marseille