Buya, Patriarch’s Home, Xinjian, China

Buya, Patriarch’s Home, Xinjian, China, Marrigje de Maar, 2007, 80, 100, AP 1/2, C-print, HMA-2008-08