Sabelo Mlangeni. Izimbali ne Nendandatho, Collie Magagula & Jomo Mhlanga, 2011