Procedure voor het indienen van fotomateriaal en publicaties

Fotomateriaal

Huis Marseille bekijkt altijd graag nieuw werk en interessante voorstellen. Echter: gezien de grote hoeveelheid aanbiedingen en de beperkte omvang van onze staf hebben wij besloten dit via een aantal regels te laten verlopen:

 • Wie werk ter beoordeling wil indienen dient het volgende per email op te sturen naar info@huismarseille.nl:
  • Digitaal portfolio met representatieve selectie werken in een PDF als bijlage bij de email, geen zip-files of grote bestanden (groter dan 10mb totaal);
  • Curriculum Vitae;
  • Persoonlijke aanbiedingsbrief gericht aan Directeur Nanda van den Berg.
 • Wij nemen geen portfolio’s met origineel fotomateriaal in ontvangst. Mocht u deze toch sturen, dan voelt Huis Marseille zich niet verplicht zorg te dragen voor het retourneren ervan.
 • Al het aangeboden werk wordt eens in de drie tot zes maanden bekeken, afhankelijk van de drukte in het museum.
 • Helaas kunnen wij vanwege de vele inzendingen niet op elke inzending afzonderlijk en persoonlijk reageren.
 • Indien wij op basis van het ingezonden materiaal aanleiding zien om een afspraak te maken nemen wij zelf contact met u op (niet vice versa).

Fotoboeken/publicaties (ten behoeve van de museumwinkel)

Huis Marseille is altijd heel geïnteresseerd in bijzondere fotoboeken voor onze museumwinkel. We staan open voor inzendingen, mits het een fotografie-gerelateerde publicatie betreft.

Voor inzending voor de museumwinkel gelden de volgende regels:

 • Mochten we besluiten uw boek in de winkel op te nemen, dan nemen wij zelf contact met u op.
 • Bij het afgeven van een publicatie/fotoboek dient u specifiek aan te geven of u het terug wilt hebben.
 • Afgegeven publicaties/fotoboeken sturen wij niet terug maar dient u zelf, na bericht van Huis Marseille, op te halen binnen een door Huis Marseille vastgestelde termijn.
 • Agenda’s, kalenders en dergelijke nemen wij niet in overweging.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met al het materiaal.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en zien uit naar uw inzending.