Een huis genaamd Marseille – Caroline Hanken, p204-205. Foto: Rick Keus.