Een huis genaamd Marseille – Caroline Hanken, p88-89. Foto: Rick Keus.