Bester II, Paris, 2014, Somnyama Ngonyama © Zanele Muholi