Installatiefoto uit Bernd, Hilla en de anderen (2018). Afgebeeld: Verschillende portretten, 1978-1981 © Axel Hütte